Bondistranda

//Annonselenke i tekst//
Bondistranda bolig
Bondistranda har en flott beliggenhet i Asker!

Bondistranda ligger rundt om 2 kilometer fra Asker sentrum og er et felleskap bestående av 5 sameier som har til sammen 208 leiligheter. Sameiene ligger ved østsiden av Bondivann og det har ikke vært helt fritt for kontroverser i så måte.

Det som er så flott med Bondistranda er at det er virkelig flotte tomter, og dette var utvilsomt arkitektene som jobbet med prosjektet glade for. Vi skal se nærmere på hva som har blitt og hvorfor Bondistranda er et ettertraktet område.

Bruk for boliglån? Klikk på lenken for å få tilbud! (Rente fra 5,00% til 11,00%. Effektiv rente i henhold til Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 6,7%, 2 mill o/25 år, totalt kr 3.817.360)

Hva var målet?

Som sagt: å snuble over slike tomter i et prosjekt for en arkitekt hører virkelig med til sjeldenhetene, men fra tid til annen dukker de opp: og man kan trygt si at Bondistranda var en slik mulighet. Sletten var i utgangspunktet sentrumsnær og ligger bare altså snaue 2 kilometer fra Asker sentrum. Solforholdene på området er gode og man ligger også fint plassert til med utsikt over Bondivannet. Kan man ha et bedre utgangspunkt enn dette? Trolig ikke, og i hvert fall noe som kan betegnes som svært sjeldent.

Man har altså brukt dette utgangspunktet på en helt naturlig måte når man har utformet Bondistranda, og det skulle bare mangle at man ikke tar vare på de naturlige kvalitetene som tomtene hadde.

Det var hele tiden et mål at de suverene lys- og solforholdene skulle komme hver enkelt bolig til gode, og det kan man trygt si at de gjorde. For de som har fulgt med på utbyggingen så vet de at hensynene som har blitt tatt har ført til at mange av leilighetene har gjennomlysning, samt at man har bygd i et mønster som har gjort slik at man har fått mange leiligheter som ligger på hjørnene.

Miljøhensyn

Når det gjaldt byggingen av Bondistranda så ble det tatt klare miljøhensyn, og dette gjør man ved å basere hele prosjektet på et miljøprogram. Dette miljøprogrammet tok sikte på å oppnå et energiforbruk som var lavt, samtidig som man ønsket å påføre både omgivelser og miljø en så lav belastning som overhodet mulig. Man jobbet med tiltak i alle fasene av prosjektet og dette hadde man beskrevet i et eget program. Det gjaldt alt fra riving og klargjøring av tomten frem til prosjektet var helt ferdig og klar til bruk.

Når man skulle velge materialer til fasaden hadde miljøprogrammet også en innvirkning på dette. Gjenvinning og et lavt behov for behandling og vedlikehold av overflaten var viktig i så måte, og derfor ble materialer som lerk og tegl anvendt i stor grad.

Biladkomsten var en av de største utfordringene, og her måtte man sørge for at man ikke hindret trafikken av gående, samt at uønsket trafikk og parkering ble holdt på et minimum. Parkeringsanlegg under jorden ble derfor etablert samtidig som man hadde en utforming av vei som var helt bevisst.

Utover dette så fokuserte man på uteområdet til hver av leilighetene og dette valgte man å løse ved å kjøre balkonger og uteplasser som var delvis inntrukket. Samtidig klarte man å kombinere både sol- og utsiktsforhold og faktisk også å skjerme uteplassen på en god måte.

Som om ikke det var nok så er det sikret god tilgjengelighet til alle leiligheter ved bruk av heiser, og dermed er også leilighetene fullt mulig å bruke for bevegelseshemmede – naturligvis!